WHAT'S NEW?
Loading...
  • Menjana kecemerlangan akademik.
  • Menjana kecemerlangan atlet berprestasi tinggi. 
  • Melibatkan semua pelajar dalam aktiviti kokurikulum. 
  • Membina kemampanan sahsiah dan menerapkan nilai murni di kalangan warga sekolah. 
  • Mengamalkan sistem pengurusan dan pentadbiran yang adil, telus dan mesra. 
  • Mewujudkan iklim dan budaya sekolah yang harmoni.